• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mahalli idare

Türkçe - İngilizce

MAHALLİ İDARE = (mahalli idare nedir; mahalli idare ne demek; mahalli idare İngilizcesi) 1 İl özel idaresi, belediye ve köy. 2. İl, belediye veya köy halkının yerel olarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları kanunda gösterilen, seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişisi.

MAHALLİ İDARE = (mahalli idare nedir; mahalli idare ne demek; mahalli idare İngilizcesi) Devlet gelirlerinden pay ayrılan, ya da yasalarla kendilerine has gelirleri toplayan, eyalet, özel idare, belediye kuruluşlardır.

MAHALLİ İDARE = (mahalli idare nedir; mahalli idare ne demek; mahalli idare İngilizcesi) Köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki mahalli ihtiyaçları gidermek üzere çeşitli kamu hizmetlerini yürütmekte olan kuruluş.

mahalli idare = yerel yönetim [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms