• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mükemmel

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

Avustralya argosu

belirtici / determiner

isim / noun

konuşma dili

sıfat / adjective – idiom

sıfat / adjective – informal

MÜKEMMEL = (mükemmel nedir; mükemmel ne demek; mükemmel İngilizcesi) 1. Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane: «Sesinizin tonalitesi mükemmel.» - N. Hikmet. 2. zf. Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane bir biçimde: «Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz fakat sekiz on adım ayrıldığınız gibi başka birine mükemmel çekiştirirsiniz.» - R. N. Güntekin.

mükemmel = eksiksiz [eski terim - öz Türkçe]

mükemmel = tükel [eski terim - öz Türkçe]

mükemmel = ülküsel [eski terim - öz Türkçe]

mükemmel = yetkin [eski terim - öz Türkçe]

mükemmel = berkemâl [Türkçe - Osmanlıca]

mükemmel = ekmel [Türkçe - Osmanlıca]

mükemmel = etemm [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms