• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

müessese

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

MÜESSESE = (müessese nedir; müessese ne demek; müessese İngilizcesi) Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğu.

MÜESSESE = (müessese nedir; müessese ne demek; müessese İngilizcesi) Yükümlülerin vergi konusu kazançlarını elde ettikleri yerlerdir.

MÜESSESE = (müessese nedir; müessese ne demek; müessese İngilizcesi) 1. huk. Kurum (II): «Türkiye'de henüz memleket meselelerini ilmî bir şekilde araştıran müesseseler kurulmamıştır.» - M. Kaplan. 2. mec. Bir toplumda bazı sorunların çözümlenebilmesi için uygulanan yöntem: «Hâlbuki bu dayak müessesesi cennetten çıkmadır.» - Ö. Seyfettin.

MÜESSESE = (müessese nedir; müessese ne demek; müessese İngilizcesi) kurum.

müessese = işletme [eski terim - öz Türkçe]

müessese = kuruluş [eski terim - öz Türkçe]

müessese = kurum [eski terim - öz Türkçe]

müessese = kuruluş [Osmanlıca - Türkçe]

müessese = kurum [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms