• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lull

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20672

LULL = Rüzgârsız hava. 'Sakin' kelimesi ile eş anlamlıdır. Rüzgârın halihazır rüzgâr ortalama değerinden daha aşağı değerde esmeye devam etmesi durumunda da aynı terim kullanılır. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

LULL = [lal] verb
1 yatıştırmak * eşanlamlı : soothe, calm, allay, still, quiet, hush, appease, pacify
2 yatışmak

LULL = nasıl okunur, okunuşu /lal/ eylem

1: 0 ms