• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

low

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 397

ana kullanım 2

basketbol

sesbilim

teknik

LOW = [lou] adjective
1 alçak, düşük * eşanlamlı : short, small, squat, stunted, low-lying, crouched; shallow
İngilizce örnek : That shelf was too low so I raised it a few inches.
Türkçe çevirisi : O raf çok alçaktı, bu yüzden onu birkaç inç (yukarı) kaldırdım.
İngilizce örnek : The water level is low, it isn't very high.
Türkçe çevirisi : Su seviyesi düşük, o çok yüksek değil.
2 zayıf, yetersiz * eşanlamlı : insufficient, inadequate, meagre
İngilizce örnek : I get a low salary.
Türkçe çevirisi : Az bir maaş alıyorum.
3 (ses) alçak, sessiz
İngilizce örnek : The spokesman spoke for a few minutes in a low voice.
Türkçe çevirisi : Konuşmacı birkaç dakika alçak bir sesle konuştu.
4 rezil, aşağılık, adi * eşanlamlı : coarse, vulgar, base, mean, vile, abject, despicable * karşıtanlamlı : honourable
¤ adverb
aşağıda, aşağıya
İngilizce örnek : The butterfly flew low.
Türkçe çevirisi : Kelebek alçaktan uçtu.

LOW = (low nedir; low Türkçesi) Merkezinde en düşük basıncın bulunduğu, etrafı kapalı izobarlarla çevrili, etrafına göre basıncın normalden daha düşük olduğu atmosfer bölgesi. 'Alçak' kavramı tam olarak 'siklon' kelimesi ile eş anlamlı değildir. Çünkü sinoptik haritalarda tam belirgin siklonik rüzgâr dönüşüne sahip olmayan birçok alçak görmek mümkündür. Bütün alçaklarda cephe görmek mümkün değilken özellikle tropikal siklonların tamamında cephe görülür.

1: 0 ms