• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

locate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6691

LOCATE = [lou'keyt] verb
1 yerini öğrenmek * eşanlamlı : find, discover, unearth, detect, come across
İngilizce örnek : The police are trying to locate her missing daughter.
Türkçe çevirisi : Polis onun kayıp kızının yerini öğrenmeye çalışıyor.
2 yerleştirmek, kurmak * eşanlamlı : situate, place, set, fix, establish
* be located = bulunmak
İngilizce örnek : Topal Osman’s tomb is located in Giresun.
Türkçe çevirisi : Topal Osman’ın mezarı Giresun’da bulunur.
İngilizce örnek : The steel industry is located in this area.
Türkçe çevirisi : Çelik endüstrisi bu bölgede bulunur.

1: 0 ms