• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

liyakat

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7015

iş dünyası

LİYAKAT = (liyakat nedir; liyakat ne demek; liyakat İngilizcesi) Layık olma, uygunluk, değim.

LİYAKAT = (liyakat nedir; liyakat ne demek; liyakat İngilizcesi) 1. Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim: «Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim.» - = M. Kaplan. 2. Kifayet: «Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız.» - = Y. K. Karaosmanoğlu.

liyakat = değimli [eski terim - öz Türkçe]

liyakat = yakışırlık [eski terim - öz Türkçe]

liyakat = yararlık [eski terim - öz Türkçe]

liyakat = yaraşık [eski terim - öz Türkçe]

liyakat = yaraşırlık [eski terim - öz Türkçe]

liyakat = yaraşma [Osmanlıca - Türkçe]

liyakat = erzânî [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms