• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

little

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 136

LITTLE = ['litıl] adjective
1 küçük, ufak * eşanlamlı : small, minute, tiny, wee, petite, baby * karşıtanlamlı : big, large
İngilizce örnek : I love little children.
Türkçe çevirisi : Küçük çocukları severim.
İngilizce örnek : She helped his little sister put on her shoes.
Türkçe çevirisi : Küçük kız kardeşinin ayakkabılarını giymesine yardım etti.
2 az, kısa * eşanlamlı : short, brief, limited * karşıtanlamlı : long
İngilizce örnek : I traveled for a week with very little money.
Türkçe çevirisi : Çok az bir parayla bir hafta seyahat ettim.
3 önemsiz, değersiz * eşanlamlı : trivial, trifling, inconsiderable, slight * karşıtanlamlı : considerable
İngilizce örnek : Don’t worry about little things.
Türkçe çevirisi : Önemsiz şeyleri dert etme.
¤ adverb
az miktarda, birazcık * eşanlamlı : not much, barely
İngilizce örnek : We know very little about outer space.
Türkçe çevirisi : Uzay hakkında çok az şey biliyoruz.
¤ noun
az miktar * eşanlamlı : bit, dash, pinch, trace, trifle * karşıtanlamlı : lot
İngilizce örnek : Little is known about the poet’s life.
Türkçe çevirisi : Ozanın yaşamı hakkında çok az şey bilinmektedir.
* a little = biraz * eşanlamlı : a bit
İngilizce örnek : There is a little water left in this bottle.
Türkçe çevirisi : Bu şişede biraz su var.
İngilizce örnek : I have a little work to do today.
Türkçe çevirisi : Bugün yapacak biraz işim var.
İngilizce örnek : I have drunk a little rakı.
Türkçe çevirisi : Biraz rakı içtim.
İngilizce örnek : I only drank a little.
Türkçe çevirisi : Sadece biraz içtim.
İngilizce örnek : I'm afraid there is only a little water left.
Türkçe çevirisi : Maalesef sadece biraz su kaldı.
* little by little = azar azar, yavaş yavaş
İngilizce örnek : His anger melted away little by little.
Türkçe çevirisi : Öfkesi yavaş yavaş geçti.
İngilizce örnek : Little by little he recovered his health.
Türkçe çevirisi : Yavaş yavaş sağlığına kavuştu.
* little finger = serçeparmak
* make little of = küçümsemek

LITTLE = nasıl okunur, okunuşu /'litıl/ sıfat [less\littler - least\ littlest]

1: 0 ms