• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

link

Türkçe - İngilizce

link

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2628

demiryolu

elektrik

inşaat

madencilik

LINK = [link] noun
1 bağlantı, bağ * eşanlamlı : connection, joint, coupling, tie, bond
İngilizce örnek : Is there a link between ignorance and religious beliefs?
Türkçe çevirisi : Cehalet ile dinsel inanış arasında bir bağ var mı?
2 zincir halkası
İngilizce örnek : How many links are there in the chain you are wearing?
Türkçe çevirisi : Taktığın (üzerindeki) zincirde kaç halka var?
¤ verb
(together/up) bağlamak, birleştirmek; ilişkilendirmek * eşanlamlı : connect, join, tie, fasten, unite, associate * karşıtanlamlı : separate
İngilizce örnek : The Bosphorus bridge links Asia and Europe.
Türkçe çevirisi : Boğaz köprüsü Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlar.
İngilizce örnek : The evidence links the minister to the scandal.
Türkçe çevirisi : Kanıt, bakanı skandal ile ilişkilendiriyor.

LINK = nasıl okunur, okunuşu /link/ isim

1: 0 ms