• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

link

Türkçe - İngilizce

isim / noun – internet

teknik

LİNK = (link nedir; link ne demek; link İngilizcesi) 1. Pirinç dövmeye yarayan tahta dibek. 2. Merkezinden çıkan oka at koşulan, bulgur, yarma yapmaya yarayan değirmen. 3. Dokuma cenderesi. 4. Kendir dövmeye yarayan ve su ile dönen dolap. 5. Kaldıraç.

LİNK = (link nedir; link ne demek; link İngilizcesi) a. hlk. Atın eşkin yürüyüşü.

LİNK = (link nedir; link ne demek; link İngilizcesi) Çabucak, bir çırpıda : İlçeye bir linkte gittim.

LİNK = (link nedir; link ne demek; link İngilizcesi) İng. link (II) a. bl. İlişim.

link = bağlantı [eski terim - öz Türkçe]

link = ilişim [eski terim - öz Türkçe]

LINK nasıl okunur, okunuşu /link/ isim

link

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2628

demiryolu

denizcilik

elektrik

inşaat

madencilik

LINK = [link] noun
1 bağlantı, bağ * eşanlamlı : connection, joint, coupling, tie, bond
İngilizce örnek : Is there a link between ignorance and religious beliefs?
Türkçe çevirisi : Cehalet ile dinsel inanış arasında bir bağ var mı?
2 zincir halkası
İngilizce örnek : How many links are there in the chain you are wearing?
Türkçe çevirisi : Taktığın (üzerindeki) zincirde kaç halka var?
¤ verb
(together/up) bağlamak, birleştirmek; ilişkilendirmek * eşanlamlı : connect, join, tie, fasten, unite, associate * karşıtanlamlı : separate
İngilizce örnek : The Bosphorus bridge links Asia and Europe.
Türkçe çevirisi : Boğaz köprüsü Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlar.
İngilizce örnek : The evidence links the minister to the scandal.
Türkçe çevirisi : Kanıt, bakanı skandal ile ilişkilendiriyor.

1: 0 ms