• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

linger

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17353

LINGER = ['lingı] verb
1 (over) ayrılamamak, oyalanmak * eşanlamlı : remain, stay, loiter, wait, tarry, dally, delay
İngilizce örnek : After the meal we lingered over our tea for an hour or so.
Türkçe çevirisi : Yemekten sonra bir saat kadar çayla oyalandık.
2 (ağrı, vb) kolayca geçmemek
İngilizce örnek : The smell of garlic lingered in my mouth.
Türkçe çevirisi : Sarmısak kokusu ağzımdan çıkmadı.

1: 0 ms