• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

liking

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11813

LIKING = ['layking] noun
(for) sevme, düşkünlük * eşanlamlı : fondness, affection, love, affinity, partiality, inclination * karşıtanlamlı : antipathy, dislike
İngilizce örnek : He has a great liking for chocolates.
Türkçe çevirisi : Çikolatalara karşı büyük düşkünlüğü var.
İngilizce örnek : He took a liking to strong coffee.
Türkçe çevirisi : Sert (koyu) kahveye merak sardı (düşkün oldu).

1: 0 ms