• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lifeless

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17626

tekstil

LIFELESS = ['layflis] adjective
1 ölü, cansız * eşanlamlı : dead, inanimate * karşıtanlamlı : living
İngilizce örnek : Her lifeless body lay on the bed.
Türkçe çevirisi : Cansız bedeni yatakta yatıyordu.
İngilizce örnek : He was drunk and lay almost lifeless on the ground.
Türkçe çevirisi : Sarhoştu ve yerde neredeyse cansız yatıyordu.
2 ruhsuz, donuk, ölgün, cansız * eşanlamlı : dull, insipid, inert, inactive, spiritless, sluggish

LIFELESS nasıl okunur, okunuşu /'layflis/ sıfat

1: 0 ms