• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

liberal

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3738

liberal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2208

ana kullanım

01. liberal 02. erkinci 03. cömert 04. eli açık 05. geniş görüşlü 06. hoşgörülü 07. liberal kimse 08. eliaçık 09. erkin 10. geniş 11. geniş fikirli 12. kapsamlı 13. liberal kişi 14. liberal parti üyesi 15. özgür 16. serbest kafalı 17. umumi 18. açık düşünceli 19. açık görüşlü 20. bol 21. dolgun 22. genel 23. hür 24. hürriyetçi 25. hürriyetperver 26. liberal görüşlü kimse 27. libere 28. oldukça büyük 29. özgür düşünceli 30. özgürlükçü 31. pek çok 32. serbest 33. serbest fikirli

politika

01. hürriyetçi 02. hürriyetperver

LIBERAL = ['libırıl] adjective
1 liberal
2 cömert, eli açık * eşanlamlı : generous, openhanded, munificent, unselfish * karşıtanlamlı : stingy, mean
İngilizce örnek : That teacher is always liberal with high grades.
Türkçe çevirisi : O öğretmen her zaman notuna cömerttir. (O öğretmenin her zaman notu boldur.)
3 geniş görüşlü, hoşgörülü * eşanlamlı : tolerant, openminded, indulgent, unbiased, permissive * karşıtanlamlı : narrow-minded
İngilizce örnek : She has liberal ideas about marriage.
Türkçe çevirisi : Evlilik konusunda geniş görüşlü fikirleri var.
4 özgür, serbest

1: 0 ms