• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lapse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11088

meteoroloji

LAPSE = Serbest atmosferde yükseklikle beraber sıcaklık veya basınç gibi herhangi bir meteorolojik değişkendeki düşüş. Sıcaklık göz önüne alındığında, her ne kadar yer ve zamana göre değişiklik olsa da, troposferde yükseklikle sıcaklık düşüşü her yüz metrede 0.6 °C olarak alınır. Atmosfer içerisindeki yükseklikle sıcaklığın normal olarak düşmesi pozitif, enverziyonlu tabakalarda olduğu gibi yükseklikle sıcaklığın artması ise negatif olarak betimlenir. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

LAPSE = [leps] noun
1 küçük kusur, hata, yanlış * eşanlamlı : slip, error, mistake, fault
2 ara * eşanlamlı : break, gap, interval, pause
¤ verb
hakkını kaybetmek, zamanı geçmek, sona ermek * eşanlamlı : expire
İngilizce örnek : My passport lapsed two months ago.
Türkçe çevirisi : Pasaportumun süresi iki ay önce geçti.
* lapse into = girmek, gömülmek
İngilizce örnek : They talked for a few minutes but soon lapsed into silence.
Türkçe çevirisi : Birkaç dakika konuştular ama çok geçmeden sessizliğe gömüldüler.

LAPSE = nasıl okunur, okunuşu /lEps/ isim

1: 0 ms