• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lağvedilmek

Türkçe - İngilizce

LAĞVEDİLMEK = (lağvedilmek nedir; lağvedilmek ne demek; lağvedilmek İngilizcesi) 1. Bir kuruluşun faaliyetine son verilmek. 2. Hükümsüz kılınmak, feshedilmek: Dernek lağvedildi.

lağvedilmek = hükümsüz kılınmak [Osmanlıca - Türkçe]

lağvedilmek = kaldırılmak [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms