• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lök

Türkçe - İngilizce

teknik

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) 1. Çaylak büyüklüğünde bir çeşit kuş. 2. Hindi.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) 1. Erkek deve. 2. İğdiş edilmiş deve. 3. Kızgın, azgın deve. 4. Tek hörgüçlü damızlık, tüysüz erkek deve. 5. Çökmüş, oturmuş deve. 6. Dişi deve. 7. Doğurması yakın keçi. 8. Gebe hayvan.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) 1. Kireç, zeytinyağı, pamuk, yumurta akının karıştırılmasından elde edilen, kırık, çatlak çanak, çömlekleri, künkleri birleştirmekte kullanılan macun. 2. Yumurta akı, sabun, zeytinyağı ile yapılan ve kırık çıkıkların iyileştirilmesinde kullanılan bir çeşit ilâç. 3. Buğday unu ile yumurtadan yapılıp çocukların karnına konulan yakı. 4. Sabun ve yumurta ile yapılıp ağrıyan yere yapıştırılan yakı. 5. Karasakız. 6. Gaz lambalarının makine kısmını cam kısmına tutturmaya yarayan şap.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) a. hlk. Yedi yaşından büyük erkek boz deve.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) Büyük çamur parçası.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) Çevresi toprakla yükseltilmiş tarla parçası, evlek.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) Ekmeğin iyi pişmemiş durumu.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) Kurşun lehimlemekte kullanılan pamuklu bez.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) Topaç.

LÖK = (lök nedir; lök ne demek; lök İngilizcesi) Yalan.

1: 0 ms