• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kuramsal

Türkçe - İngilizce

KURAMSAL = (kuramsal nedir; kuramsal ne demek; kuramsal İngilizcesi) 1. Kurama ilişkin. 2. Kavramsal düşünme ile bilgiye yönelen. 3. Ereği uygulama değil, kuram olan (öğretiler). // Aristoteles'in bilimleri sınıflamasında, matematik, fizik, Tanrıbilim kuramsal bilimlerdir. Kant'ta kuramsal us; var olanı bilme yeteneği anlamında kullanılır.

KURAMSAL = (kuramsal nedir; kuramsal ne demek; kuramsal İngilizcesi) Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazari, teorik, uygulamalı karşıtı.

kuramsal = nazari [öz Türkçe - eski terim]

kuramsal = teorik [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms