• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kriz

Türkçe - İngilizce

isim / noun – economics

isim / noun – medical

KRİZ = (kriz nedir; kriz ne demek; kriz İngilizcesi) 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği veya öleceğinin belli olduğu an. 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle ayırt edilen nöbet, hastalık nöbeti.

KRİZ = (kriz nedir; kriz ne demek; kriz İngilizcesi) Bir sistemin bütününü fiziksel olarak etkileyen ve temel varsayımlarını, kendi öznel duygularını ve mevcut esaslarını çürüten bir bozulma.

KRİZ = (kriz nedir; kriz ne demek; kriz İngilizcesi) 1. (hekimlik) Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk, akse: «Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu.» - Ç. Altan. 2. Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım. 3. Bir şeyin çok kıt bulunması durumu. 4. Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. 5. (ekonomi) Çöküntü. 6. mec. Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran: «Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum.» - F. R. Atay.

kriz = buhran [eski terim - öz Türkçe]

kriz = bunalım [eski terim - öz Türkçe]

kriz = bunalma [eski terim - öz Türkçe]

kriz = buhrân [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms