• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kriminal abortus

Türkçe - İngilizce

kriminal abortus = yasadışı düşük [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms