• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

krepaj için baz kâğıt

Türkçe - İngilizce

kâğıt endüstrisi

01. crape base paper

1: 0 ms