• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kovma

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

KOVMA = (kovma nedir; kovma ne demek; kovma İngilizcesi) Çok ağır bir disiplin suçu işlemiş olan öğrencinin hiçbir okula devamına olanak bırakmayacak biçimde okuldan uzaklaştırılması.

KOVMA = (kovma nedir; kovma ne demek; kovma İngilizcesi) Kovmak işi: «Türkçüler, terkipli lisanla beraber aruz veznini de millî edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler.» -Z. Gökalp.

kovma = tard [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms