• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

konferans

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3203

KONFERANS = (konferans nedir; konferans ne demek; konferans İngilizcesi) 1. Dinleyicilere bilim, sanat, hukuk, din vb. konularda bilgi vermek üzere yapılan konuşma. 2. Uluslararası meseleleri inceleyen kimseler, özellikle de diplomatlar toplantısı. 3. Ortak inceleme ve araştırmalarını ilgilendiren meseleleri tartışan kimselerin yaptığı toplantı.

KONFERANS = (konferans nedir; konferans ne demek; konferans İngilizcesi) 1. Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma: «Hiçbir konferansa zevkle gittiğimi hatırlamam.» - O. V. Kanık. 2. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı: «Hatta milletlerarası konferanslara gazetelerde adı geçebilecek, yüksek seviyeli bir konuşucu mu yollarız.» - F. R. Atay.

KONFERANS = (konferans nedir; konferans ne demek; konferans İngilizcesi) Bilim iddiası taşıyan konuşma. (KONFERANSÇI, Conférencier).

konferans = konuşma [eski terim - öz Türkçe]

konferans = toplantı [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms