• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kolin asetiltransferaz

Türkçe - İngilizce

KOLİN ASETİLTRANSFERAZ = (kolin asetiltransferaz nedir; kolin asetiltransferaz ne demek; kolin asetiltransferaz İngilizcesi) Kolini, asetilkoline katalize eden enzim.

KOLİN ASETİLTRANSFERAZ = (kolin asetiltransferaz nedir; kolin asetiltransferaz ne demek; kolin asetiltransferaz İngilizcesi) Kolini, asetilkoline sentezleyen enzim.

1: 0 ms