• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

know-how

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

know-how = yapabilme bilgisi [eski terim - öz Türkçe]

KNOW-HOW nasıl okunur, okunuşu /'nouhau/ isim

know-how

İngilizce - Türkçe

1: 0 ms