• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kirby-bauer test

Türkçe - İngilizce

Kirby-Bauer test

İngilizce - Türkçe

KIRBY-BAUER TEST = (Kirby-Bauer test nedir; Kirby-Bauer test Türkçesi) Katı besi yerinin yüzeyine sürülmüş bir mikrobun saf kültürüyle antibiyotik emdirilmiş kağıt disk kullanarak antibiyotiklerin mikroorganizma üzerine etkinliğini tanımlama yöntemi.

1: 0 ms