• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kendiliğinden

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

KENDİLİĞİNDEN = (kendiliğinden nedir; kendiliğinden ne demek; kendiliğinden İngilizcesi) Vergi İşlemlerinin bazılarının yükümlüye sorulmadan ya da beyanı beklenmeden yapılmasıdır.

KENDİLİĞİNDEN = (kendiliğinden nedir; kendiliğinden ne demek; kendiliğinden İngilizcesi) (bitkibilim) 1. İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit. 2. sf. fiz. İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane: Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir. 3. sf. top. b. Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan. 4. zf. (ke'ndiliğinden) Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi: «Soluduğum duman havaya karışırken aniden, kendiliğinden, küçük, bit kadar küçücük bir fikir geldi aklıma.» -E. Şafak.

KENDİLİĞİNDEN = (kendiliğinden nedir; kendiliğinden ne demek; kendiliğinden İngilizcesi) Başka şeylerin etkisi altında kalmaksızın kendi kendine oluşan.

KENDİLİĞİNDEN = (kendiliğinden nedir; kendiliğinden ne demek; kendiliğinden İngilizcesi) Doğuş özelliklerinin ya da erkesinin yapısal sonucu olan, bir dış etkenin uygulamasından bağımsız.

kendiliğinden = auto- [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = bizatihi [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = de novo [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = denovo [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = oto- [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = otomatik [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = otomatikman [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = resen [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = spontan [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = spontane [öz Türkçe - eski terim]

kendiliğinden = bizâtihi [Türkçe - Osmanlıca]

kendiliğinden = tav'î [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms