• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kenar

Türkçe - İngilizce

biyoloji

haritacılık

havacılık

iş dünyası

kazıbilim

şiirsel

teknik

yerbilim

KENAR = (kenar nedir; kenar ne demek; kenar İngilizcesi) Sığır budunun açlık çukurluğuna en yakın bölgesindeki kaslardan elde edilen pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.

KENAR = (kenar nedir; kenar ne demek; kenar İngilizcesi) (halk dilinde) Sığır budunun açlık çukurluğuna en yakın bölgesindeki kaslardan elde edilen pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.

KENAR = (kenar nedir; kenar ne demek; kenar İngilizcesi) 1. Bir geometrik şeklin iki düzlemsel yüzünün arakesiti olan doğru veya doğru parçası. 2. Bir çizgede, iki köşeyi birleştiren bir eleman. bk. yönlü kenar, yönsüz kenar.

KENAR = (kenar nedir; kenar ne demek; kenar İngilizcesi) bk. açı.

KENAR = (kenar nedir; kenar ne demek; kenar İngilizcesi) Sinema Film kuşağının iki yanı.

KENAR = (kenar nedir; kenar ne demek; kenar İngilizcesi) Yan, nezt.

kenar = kıyı [eski terim - öz Türkçe]

kenar = yan [eski terim - öz Türkçe]

kenar = rim [öz Türkçe - eski terim]

kenar = verge [öz Türkçe - eski terim]

kenar = verj [öz Türkçe - eski terim]

kenar = dıl' [Türkçe - Osmanlıca]

kenar = hâşiye [Türkçe - Osmanlıca]

kenar = kenâr [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms