• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kaydırma

Türkçe - İngilizce

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) (sinema, televizyon) Alıcının herhangi bir araç üzerinde çeşitli yönlere devindirilmesi; özellikle öne, geriye, yanlara, aşağıya, yukarıya sürekli devinimi.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) 1. Bir yatırımın satışından elde edilen nakit paranın bir başka yatırımda kullanılması. 2. Bir ülkenin uluslararası para piyasasına müdahale ederek ülkesinden para çıkışını durdurması. 3. İki ülke arasında yapılan ticarette ödeme bedellerinin, satıcı veya alıcı tarafından kabul edilebilen başka bir para birimine çevrilmesi.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) 1. Ev ve ahırdan dışarıya çıkık biçimde yapılmış, üstü örtülü yer.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) 1. Kaydırmak işi. 2. sin. ve TV Alıcının herhangi bir araç üzerinde çeşitli yönlere hareket ettirilmesi. 3. sp. Savunmanın belirli bir anında, oyunun güç noktasını birdenbire değiştirme.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) beşibiryerde, altın lira.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) Bir bilgi birimindeki öğeleri (ikilleri, sayamakları, damgaları) sola ya da sağa doğru taşıma, bk. aritmetiksel kaydırma, mantıksal kaydırma.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) Bir şeye özel olan adın, onunla benzerliği veya herhangi bir ilgisi bulunan başka bir şeye de ad olarak verilmesi. Masanın ayağı, Dağın eteği, Makinenin kolu gibi.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) Bir şeye özgü olan adın, onunla benzerliği ya da herhangi bir ilgisi bulunan başka bir şeye de ad olarak verilmesi (masanın ayağı, dağın eteği, makinenin kolu gibi).

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) Bir telin tınlaması devam ederken tele ikinci kez vurulmaksızın tele basan parmağı klavyeden kaldırmadan tel boyunca değişik perdeler arasında kaydırma yöntemi.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) İnce yufka ekmek.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) İnci işli kadın fesi.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) Karşı namlu üzerinden kaydırılarak yapılan doğru dürtüş.

KAYDIRMA = (kaydırma nedir; kaydırma ne demek; kaydırma İngilizcesi) Savunmanın belirli bir anında, oyunun güç noktasını birden bire değiştirmek.

1: 0 ms