• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

katma

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 12321

isim / noun

isim / noun – sociology

iş dünyası

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) İki veya daha fazla çeşitte yem maddesini bir araya getirme veya karıştırma işlemi.

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) 1. Dağlardaki taş oyukları, kuytu yerler. 2. Yumuşak kaya tabakaları arasından kıvrıla kıvrıla uzanan yol.

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) 1. Katmak işi, ilhak. 2. sf. Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam. 3. hlk. Kıldan veya yünden yapılmış ip.

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) Biçilmiş ekin, arpa bağlamı (yirmi bağlam bir araba eder).

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) Bir kent yönetiminin, sınırları dışındaki bir yerleşim yerini, yetkili kurul ve örgenlerin vargısıyla, kendi sınırlarının içine alması.

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) Kıldan, yünden yapılmış ip, sicim.

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) mülhak.

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) Yarmaya yoğurt katılarak soğuk yenen yemek.

KATMA = (katma nedir; katma ne demek; katma İngilizcesi) Yüklemlik fiillerin yüklemine denir. "Birini başkan seçmek" sözündeki "başkan" sıfatı "biri" nesnesinin katması sayılır.

katma = adisyon [öz Türkçe - eski terim]

katma = ilhak [öz Türkçe - eski terim]

katma = munzam [öz Türkçe - eski terim]

katma = ilhâk [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms