• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

katiyen

Türkçe - İngilizce

eski söz

KATİYEN = (katiyen nedir; katiyen ne demek; katiyen İngilizcesi) 1. Hiçbir zaman, asla: «Yalnız tansiyon fevkalade. Katiyen et yememesi lazım.» - = N. Hikmet. 2. Kesinlikle: «Bu firar meselesine katiyen inanamıyor, akıl sır erdiremiyordum.» - = S. M. Alus.

katiyen = hiçbir zaman [eski terim - öz Türkçe]

katiyen = kesinlik [eski terim - öz Türkçe]

katiyen = kesinlikle [eski terim - öz Türkçe]

1: 6 ms