• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

katılma

Türkçe - İngilizce

isim / noun

isim / noun – business

isim / noun – medical

isim / noun – sociology

KATILMA = (katılma nedir; katılma ne demek; katılma İngilizcesi) Güçlü bir ortaklığın ticari gücünü ve hukuki görüntüsünü kaybetmiş diğer bir ortaklığın borçlu ve alacaklı değerleriyle yükümlenmek ve bunlardan doğacak her çeşit sonuçları da üzerine almak suretiyle onunla birleşmesi.

KATILMA = (katılma nedir; katılma ne demek; katılma İngilizcesi) Vergileme işlemlerinde, bir kurumun başka bir kuruma katılarak yeni bir kurum oluşturmasıdır.

KATILMA = (katılma nedir; katılma ne demek; katılma İngilizcesi) 1) iştirâk. 2) (da'vaya) müdâhale. ~ payı, katkı : iştirâk hissesi.

KATILMA = (katılma nedir; katılma ne demek; katılma İngilizcesi) 1. Katılmak işi: «Kadının üretime dolaysız katılması, ona ekonomik özgürlüğünü sağlamaktır.» -A. İlhan. 2. top. b. İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak.

KATILMA = (katılma nedir; katılma ne demek; katılma İngilizcesi) bk. katma.

KATILMA = (katılma nedir; katılma ne demek; katılma İngilizcesi) Güçlü bir ortaklığın tecimsel gücünü ve hukukî görüntüsünü kaybetmiş diğer bir ortaklığın borçlu ve alacaklı değerleriyle yükümlenmek ve bunlardan doğacak her çeşit sonuçları da üzerine almak suretiyle onunla birleşmesi.

KATILMA = (katılma nedir; katılma ne demek; katılma İngilizcesi) İletişim ya da ortak eylemde bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme, bu durumla özdeşleşme süreci.

KATILMA = (katılma nedir; katılma ne demek; katılma İngilizcesi) Yasalardaki yönteme göre, bir davada çıkarları yönünden doğrudan doğruya ilgisi olan üçüncü kişinin davaya karışması.

katılma = iltihak [öz Türkçe - eski terim]

katılma = iştirak [öz Türkçe - eski terim]

katılma = ilhâk [Türkçe - Osmanlıca]

katılma = iltihak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms