• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kararname

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

KARARNAME = (kararname nedir; kararname ne demek; kararname İngilizcesi) Bakanlar Kurulunca alınan yetkileme belgesi.

KARARNAME = (kararname nedir; kararname ne demek; kararname İngilizcesi) Bakanlar kurulunca ya da başbakanla ve ilgili bakanlarca alınan ve cumhurbaşkanınca onaylanan karar.

KARARNAME = (kararname nedir; kararname ne demek; kararname İngilizcesi) Vergi işlemlerinde düzenlemeler yapan, bakanlar kurulunun yayınladığı kararnamelerdir.

KARARNAME = (kararname nedir; kararname ne demek; kararname İngilizcesi) Vergilemeyle ilgili olarak idari mercilerin aldıkları ve yükümlüleri ve yönetimi bağlayan kararlarla ilgili belgedir.

kararname = vargı belgesi [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms