• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

karakteristik

Türkçe - İngilizce

KARAKTERİSTİK = (karakteristik nedir; karakteristik ne demek; karakteristik İngilizcesi) Tipik, ayırd edici özellikleri olan.

KARAKTERİSTİK = (karakteristik nedir; karakteristik ne demek; karakteristik İngilizcesi) 1. mat. Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü. 2. sf. Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik: «Dinî temsillerden ladinî temsillere geçiş hususunda bu karakteristik vasıfların mühim bir rolü vardır.» - K. Tecer.

KARAKTERİSTİK = (karakteristik nedir; karakteristik ne demek; karakteristik İngilizcesi) bk. belirti.

karakteristik = ayırt edici [eski terim - öz Türkçe]

karakteristik = ayırtkan [eski terim - öz Türkçe]

karakteristik = belirleyici [eski terim - öz Türkçe]

karakteristik = belirtici [eski terim - öz Türkçe]

karakteristik = belirtken [eski terim - öz Türkçe]

karakteristik = kendine özgü [eski terim - öz Türkçe]

karakteristik = kişiliksel [eski terim - öz Türkçe]

karakteristik = özgül [eski terim - öz Türkçe]

karakteristik = özyapısal [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms