• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

karın

Türkçe - İngilizce

ad / noun 3

ad / noun 4 – physics

sıfat / adjective

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) (anatomi) Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) 1. İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi: «Şuursuz bir acele ile mahmuzlarını atının karnına vurdu.» -Ö. Seyfettin. 2. Döl yatağı: «Fakat karnındaki çocuk da bu insanüstü erkeğin bir parçasıydı.» -H. E. Adıvar. 3. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm: Geminin karnı. Şişenin karnı. 4. Mide: «Karnım aç, elim ayağım donmuş gibi.» -H. E. Adıvar. 5. mec. İç, gönül, akıl, kafa: Ben senin karnındakini ne bileyim? 6. mec. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. 7. fiz. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar.

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) 1. Omurgalı canlılarda vucudun sindirim kanalını içine alan, memelilerde ise göğüsten bir diyaframla ayrılmış bölgesi. 2. Eklem bacaklılarda ve bazı poliketlerde vücudun arka bölgesi, abdomen.

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) 1. Omurgalı hayvanlarda vücudun sindirim organını içine alan, memelilerde göğüsten bir diyafram ile ayrılmış bölgesi. 2. Eklem bacaklı hayvanlarda ve bazı poliket solucanlarda vücudun arka bölgesi. 3.Tunikatlarda mide ve bağırsağı kapsayan bölge. Abdomen.

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) 1. Omurgalı hayvanlarda, vücudun, sindirim organını içine alan bölgesi, 2. Eklembacaklı hayvanlarda ve bazı kurtlarda vücudun ard bölgesi.

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) Bir hayvanın ya da onun bir parçasının alt yüzeyi.

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) Durağan dalgaların en büyük genlikte kesimi.

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) Gövdenin, kaburga alt kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi.

KARIN = (karın nedir; karın ne demek; karın İngilizcesi) Yürek, iç: Sadıkla yaptığı münakaşa karnında.

karın = abdomen [öz Türkçe - eski terim]

karın = abdominal [öz Türkçe - eski terim]

karın = batın [öz Türkçe - eski terim]

karın = ventral [öz Türkçe - eski terim]

karın = batın [Türkçe - Osmanlıca]

karın = batn [Türkçe - Osmanlıca]

karın = şikem [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms