• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kapmak

Türkçe - İngilizce

bilişim

biyokimya

eylem / verb

konuşma dili

KAPMAK = (kapmak nedir; kapmak ne demek; kapmak İngilizcesi) 1. Birdenbire yakalayarak, çekerek almak: «Bir hamlede atıldım. Evvela tabibin elinden defteri kaparak fırlattım.» -H. Z. Uşaklıgil. 2. Isırıp parçalamak. 3. Koparmak, kıstırmak: Makine parmağını kapmış. 4. İşitir işitmez veya görür görmez bellemek ve öğrenmek: Bir müzik parçasını kapmak. 5. Yer ayırmak, yer tutmak. 6. (nsz) Bulaşmış olmak, geçmek: Hastalık kapmak. Huy kapmak.

KAPMAK = (kapmak nedir; kapmak ne demek; kapmak İngilizcesi) Türemek, çıkmak.

kapmak = gasbetmek [öz Türkçe - eski terim]

kapmak = selb etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms