• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kanun

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 961

ana kullanım 3

ana kullanım 4

KANUN = (kanun nedir; kanun ne demek; kanun İngilizcesi) 1. Yasa 2. Geçerli olan kural.

KANUN = (kanun nedir; kanun ne demek; kanun İngilizcesi) Devletçe yürürlüğe konulan ve herkesin uymak mecburiyetinde bulunduğu düzenleyici hükümler ve kaidelerin bütünü.

KANUN = (kanun nedir; kanun ne demek; kanun İngilizcesi) Vergilerin ve vergilendirme yöntemlerinin esaslarını düzenleyen, yazılı, ana metinlerdir. Anayasa'ya göre, bir yasaya dayanmadan vergi alınamaz.

KANUN = (kanun nedir; kanun ne demek; kanun İngilizcesi) 1. Yasa. 2. Geçerli olan kural: «Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır.» - = Ş. Hisar.

KANUN = (kanun nedir; kanun ne demek; kanun İngilizcesi) Askerlerin sıkı düzenini korumakla görevli olan er.

KANUN = (kanun nedir; kanun ne demek; kanun İngilizcesi) Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bağıntı; Newton kanunu, Kepler kanunları.

KANUN = (kanun nedir; kanun ne demek; kanun İngilizcesi) yasa. ~ -ı Medeni: bk. Medeni Kanun. ~ un lafzı: yasanın söylemi, sözü. ~ un ruhu (gayesi, maksadı): yasanın ereği, amacı, özü.

kanun = yasa [eski terim - öz Türkçe]

kanun = yasa [Osmanlıca - Türkçe]

kanun = yol yordam [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms