• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kamu yönetimi

Türkçe - İngilizce

KAMU YÖNETİMİ = (kamu yönetimi nedir; kamu yönetimi ne demek; kamu yönetimi İngilizcesi) 1) Devlet eliyle yönetilen işlerin tümü, 2) yürütme organının kamu hizmetlerine ilişkin etkinlikleri.

KAMU YÖNETİMİ = (kamu yönetimi nedir; kamu yönetimi ne demek; kamu yönetimi İngilizcesi) Devletin yönetim faaliyetlerinin yararlı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, kamu idaresi, amme idaresi.

kamu yönetimi = amme idaresi [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms