• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kalp

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 540

isim / noun

KALP = (kalp nedir; kalp ne demek; kalp İngilizcesi) Tüm kan dolaşımını ritmik kasılmalarıyla sağlayan, konik biçimli kassel organ, yürek, kor.

KALP = (kalp nedir; kalp ne demek; kalp İngilizcesi) (anatomi) Tüm kan dolaşımını ritmik kasılmalarıyla sağlayan, konik biçimli kassel organ, yürek, kor.

KALP = (kalp nedir; kalp ne demek; kalp İngilizcesi) 1. anat. Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek: «Bak ellerim nasıl titriyor, bak alnım nasıl yanıyor, bak kalbime nasıl çarpıyor.» - Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Kalp hastalığı: Kalpten öldü. 3. mec. Sevgi, gönül. 4. mec. Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri. 5. mec. Duygu, his: «İnsanı tekrar, kalp ve fikir cennetine eriştirebilecek tek kudret kadındır.» - H. E. Adıvar.

KALP = (kalp nedir; kalp ne demek; kalp İngilizcesi) 1. Düzme, sahte, geçmez (para). 2. mec. İşe yaramaz, tembel: Kalp adam. 3. mec. Yalancı, kendine güvenilmeyen: «Kalp herifin biri bu...» - R. H. Karay.

KALP = (kalp nedir; kalp ne demek; kalp İngilizcesi) Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme.

KALP = (kalp nedir; kalp ne demek; kalp İngilizcesi) Yürek.

kalp = canevi [eski terim - öz Türkçe]

kalp = duygu [eski terim - öz Türkçe]

kalp = düzmece [eski terim - öz Türkçe]

kalp = gönül [eski terim - öz Türkçe]

kalp = yürek [eski terim - öz Türkçe]

kalp = enderûn [Türkçe - Osmanlıca]

kalp = sahte [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms