• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kalibre

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

KALİBRE = (kalibre nedir; kalibre ne demek; kalibre İngilizcesi) 1. Mermilerde, ateşli silahlarda çap. 2. mec. Kişinin çapı.

kalibre = çap [eski terim - öz Türkçe]

kalibre = çapölçer [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms