• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kalıp

Türkçe - İngilizce

baskı

elektrik

mantık

matematik

metalbilim

oto lastik

reklam

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Tezgahta ya da makinede çok sayıda parçayla çalışırken, işlerin çabuk, temiz ve aynı ölçüde biçimlendirilmesini sağlayan yardımcı düzen.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) 1. Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç: «İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir.» - P. Safa. 2. Biçki modeli, patron. 3. sf. Genellikle küp biçiminde yapılan: Bir kalıp peynir. İki kalıp sabun. 4. mec. Gösterişli görünüş: Kalıbına bakarsan aslan gibi. 5. mec. Biçim, durum: «Muayyen bir kalıba girecek insana benzemiyordu.» - H. E. Adıvar. 6. mec. Yenilikten uzak, özgün olmayan.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) basımcılık: Üzerine harflerin dizi örneği çıkarılmış küçük bakır külçe.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Bir heykelin maden ya da alçıdan dökümünü yapmak için, heykeli alçıyla kaplayarak ya da kuma bastırarak elde edilen içi boş biçim. a. bk. çoğaltma kalıbı, ölü kal ip.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Bir ilke ya da baskın öğe çevresinde örgütlenmiş işlevsel bütünlük ya da ortak bir tanımı bulunan çerçeve, bk. biçe, örnekçe, örüntü.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Bir makromolekülün sentezi için kullanılan model veya örnek.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Birçok değişkenin bir araya gelmesinden oluşan bağımsız masal. bk. değişken.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) bk. formül.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Dize ölçüsünün bölümlerinden her biri.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) DNA ipliğinden tamamlayıcı DNA'nın ya da RNA'nın kopyalanması gibi bir moleküle kalıplık eden diğer bir molekül.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Dört gözlü kerpiç kalıbı.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Metallerin bozunum yoluyla biçimlendirmelerinde, istenilen biçimi vermek için, metalin koyulduğu ya da içinden geçirildiği sert çelik nesne.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Sinema Technicolor işleminde renkli filmlerin basımında kullanılan kalıp.

KALIP = (kalıp nedir; kalıp ne demek; kalıp İngilizcesi) Tezgâhta ya da makinede çok sayıda parçayla çalışırken, işlerin çabuk, temiz ve aynı ölçüde biçimlendirilmesini sağlayan yardımcı düzen.

kalıp = kip [eski terim - öz Türkçe]

kalıp = model [öz Türkçe - eski terim]

kalıp = patern [öz Türkçe - eski terim]

kalıp = kalbüd [Türkçe - Osmanlıca]

kalıp = kâlıb [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms