• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kafes

Türkçe - İngilizce

argo

bilim teknik

bitkibilim

tekstil

KAFES = (kafes nedir; kafes ne demek; kafes İngilizcesi) 1. Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme: Kuş kafesi. 2. Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme: Aslan kafesi. 3. Çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılmış, pencerelere takılan siper: «Bahçeye, kafeslerde elenen solgun bir ışık vurmuş.» - Y. Z. Ortaç. 4. Ahşap yapıların direk ve çatmalardan oluşan kaplama tahtaları dışında kalan iskeleti. 5. argo Hapishane. 6. esk. Cami, tekke vb. yerlerde kadınlara ayrılan yer. 7. esk. Şimşirlik.

KAFES = (kafes nedir; kafes ne demek; kafes İngilizcesi) Eşya konan dolap, yüklük.

KAFES = (kafes nedir; kafes ne demek; kafes İngilizcesi) Topkapı sarayında padişah oğullarının XVI. yüzyıl sonlarından beri bir çeşit tutuklu yaşamı sürdükleri, yüksek duvar ve şimşir ağaçları ile çevrili, harem dairesine bitişik ve birçok odalarla oniki bölümden oluşan bina.

KAFES = (kafes nedir; kafes ne demek; kafes İngilizcesi) TV. Tarayıcı demetin bir resmi oluşturduğunda ortaya çıkan, alt alta sıralanmış yatay çizgilerden oluşan dikdörtgen biçim.

kafes = cage [öz Türkçe - eski terim]

kafes = stent [öz Türkçe - eski terim]

kafes = kafes [Osmanlıca - Türkçe]

kafes = pencere kafesi [Osmanlıca - Türkçe]

kafes = kafes [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms