• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kafasız

Türkçe - İngilizce

isim / noun – US, informal

KAFASIZ = (kafasız nedir; kafasız ne demek; kafasız İngilizcesi) 1. Kafası olmayan. 2. mec. Düşünüşü, anlayışı ve kavrayışı kıt olan, anlayışsız, kavrayışsız.

kafasız = anlayışsız [eski terim - öz Türkçe]

kafasız = bilgisiz [eski terim - öz Türkçe]

kafasız = kavrayışsız [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms