• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kaçakçılık

Türkçe - İngilizce

KAÇAKÇILIK = (kaçakçılık nedir; kaçakçılık ne demek; kaçakçılık İngilizcesi) Gümrüklerden, gerekli vergileri ödemeden ülkeye mal ithali ve ülkeden mal ihracıdır. b) Yükümlülerin, bilerek az vergi ödemek için yaptıkları eylemler, kayıtlar ve belge düzenlemeleridir.

KAÇAKÇILIK = (kaçakçılık nedir; kaçakçılık ne demek; kaçakçılık İngilizcesi) Ülkemize ithali ya da ülkemizden ihracı yasak olan veya ithal ve ihracı gümrük muamelesine tabi olan bir maddeyi gümrük işlemleri yaptırılmadan yurtiçine sokmak veya çıkarmak ve bu maddeleri yurtiçinde satmak ve satın almak.

KAÇAKÇILIK = (kaçakçılık nedir; kaçakçılık ne demek; kaçakçılık İngilizcesi) 1. Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret: «Kaçakçılık ediyormuş, çok para vurmuş.» -R. H. Karay. 2. Kaçakçının yaptığı iş. 3. Gizli olarak, sezdirmeden kaçırma işi: «Ben böyle gözlere görülmeden yapılan kaçakçılıktan korkarım.» -H. R. Gürpınar.

KAÇAKÇILIK = (kaçakçılık nedir; kaçakçılık ne demek; kaçakçılık İngilizcesi) Vergi vermeden, düzen kullanarak yasalarca alım satımı yasak edilen nesneleri yurda sokma, yurttan çıkarma, gizlice alıp satma ve bundan bir kazanç sağlama eylemi.

1: 0 ms