• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kıyı

Türkçe - İngilizce

kentbilim

sıfat / adjective

tarım

KIYI = (kıyı nedir; kıyı ne demek; kıyı İngilizcesi) 1. Kara ile suyun birleştiği yer: «Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor.» -Y. Z. Ortaç. 2. Kenar, periferi. 3. den. Sahil: «Kıyılardan gelen rüzgârlar, denizin küçücük dalgacıklarıyla oynaşıyorlar.» -E. M. Karakurt. 4. mec. Issız, tenha yer.

KIYI = (kıyı nedir; kıyı ne demek; kıyı İngilizcesi) 1. Sınır : Kıyılı bağ. 2. Duvar, bahçe duvarı : Evlerimizin arasındaki duvar yıkıldı.

KIYI = (kıyı nedir; kıyı ne demek; kıyı İngilizcesi) Çit.

KIYI = (kıyı nedir; kıyı ne demek; kıyı İngilizcesi) Denizlerin, yapay ve doğal göllerin kıyı çizgisi boyunca uzanan kara parçası.

KIYI = (kıyı nedir; kıyı ne demek; kıyı İngilizcesi) Karanın deniz boyunca uzanan bölümü.

KIYI = (kıyı nedir; kıyı ne demek; kıyı İngilizcesi) Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan.

KIYI = (kıyı nedir; kıyı ne demek; kıyı İngilizcesi) Kuşak izgesi gibi bir girişim ya da kırınım kuşağı çizgi dizgesinin sınır dalga boyu.

kıyı = kenar [öz Türkçe - eski terim]

kıyı = limbus [öz Türkçe - eski terim]

kıyı = perifer [öz Türkçe - eski terim]

kıyı = periferi [öz Türkçe - eski terim]

kıyı = sahil [öz Türkçe - eski terim]

kıyı = kenâr [Türkçe - Osmanlıca]

kıyı = kerân [Türkçe - Osmanlıca]

kıyı = sâhil [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms