• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kümelenme

Türkçe - İngilizce

isim / noun – computing

KÜMELENME = (kümelenme nedir; kümelenme ne demek; kümelenme İngilizcesi) 1. Kümelenmek işi: «Yağmur bulutları yine kümelenmeye başladı.» -S. F. Abasıyanık. 2. Yığılma, biriktirme, toplanma, kümülasyon.

KÜMELENME = (kümelenme nedir; kümelenme ne demek; kümelenme İngilizcesi) Bakteri veya alyuvar gibi yüzeyinde antijen taşıyan çok sayıda taneciğin, belirli bir antikor veya bir ajanla muamelesinden sonra birbirine bağlanarak kümeleşmesi. Yanlış kan aktarımlarında antikorların alyuvar yüzeyindeki antijenlere bağlanması sonucu alyuvarların bir araya toplanarak kümeler oluşturması, aglütinasyon.

KÜMELENME = (kümelenme nedir; kümelenme ne demek; kümelenme İngilizcesi) Bir dilde kullanıştan düşen şekillerdeki görevlerin başka bir şeklin üzerine toplanması (KÜMELİ, Syncrétique).

kümelenme = kolonizasyon [öz Türkçe - eski terim]

kümelenme = konglomerasyon [öz Türkçe - eski terim]

kümelenme = konstellasyon [öz Türkçe - eski terim]

kümelenme = kümülasyon [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms