• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

küfür

Türkçe - İngilizce

isim / noun

toplumbilim

KÜFÜR = (küfür nedir; küfür ne demek; küfür İngilizcesi) 1. Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü: «Neydi o kaba saba konuşmalar, o çirkin küfürler!» - İlhan. 2. din b. Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme.

küfür = sövgü [eski terim - öz Türkçe]

küfür = düşnâm [Türkçe - Osmanlıca]

küfür = küfr [Türkçe - Osmanlıca]

küfür = şetm [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms