• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

köylü sınıfı

Türkçe - İngilizce

KÖYLÜ SINIFI = (köylü sınıfı nedir; köylü sınıfı ne demek; köylü sınıfı İngilizcesi) Üretimlerinin çoğunluğunu kendileri tüketen; satabildikleri üretim artıklarıyla tüketici sınıfların besin ürünlerini sağladıkları gibi kendi gereksinmelerini de karşılayan; yaşam ve ilişkileri yönünden gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı bulunan; yaşantılarını, en küçük yerleşme yerlerinden biri olan köylerde sürdüren üretici topluluk bk. köy, kırsal toplum, köylü topluluğu, köylü altkültürü, sınıf.

1: 0 ms