• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kötüye kullanım

Türkçe - İngilizce

kötüye kullanım = abuse [öz Türkçe - eski terim]

kötüye kullanım = suistimal [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms