• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kötü adam

Türkçe - İngilizce

edebiyat / literature

KÖTÜ ADAM = (kötü adam nedir; kötü adam ne demek; kötü adam İngilizcesi) Özellikle melodramların kahramanı ile sürekli çekişme içinde bulunan ve oyunun sonunda alt edilen, sevimsiz bir oyun kişisi.

KÖTÜ ADAM = (kötü adam nedir; kötü adam ne demek; kötü adam İngilizcesi) Seyirciye sevimsiz gelen, oyunun kahramanı ile sürekli bir çekişme içinde bulunan ve oyunun sonunda çoğu kez alt edilen oyunun kötü kişisi.

KÖTÜ ADAM = (kötü adam nedir; kötü adam ne demek; kötü adam İngilizcesi) sin. ve TV Filmlerde izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan ve sonunda çoğu kez alt olan kimse.

KÖTÜ ADAM = (kötü adam nedir; kötü adam ne demek; kötü adam İngilizcesi) Sinema Filmlerde, izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan, çeşitli kötülükler işleyen ve sonunda çoğu kez alt olan kimse.

1: 0 ms