• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

köken

Türkçe - İngilizce

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Bir malın üretildiği ya da yapıldığı, alındığı, getirildiği yer.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) 1. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: Yazının kökeni resimdir. 2. Soy, asıl. 3. tic. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. 4. hlk. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. 5. esk. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) 1. Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. 2. Ağaç ya da ot kökü. 3. Fide. 4. Sebze. 5. Çalı.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) 1. Kök: Birkaç köken zerdali fidanım var. 2. Hayvan bağlanan kazık.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Bir cismin ya da varlığın doğduğu ya da çıktığı yer. Güneş dizgesinin kökeni büyük bir gaz bulutuydu.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Bir ucu koyun ya da keçinin ayağına diğer ucu kazığa bağlanan kısa ip.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Dip koçan.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Hayvan bağlanan küçük kazık.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Herhangi bir malın üretildiği ya da dışsatımının yapıldığı yer.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Kalın kıldan ağaç üstüne yapılmış bir çeşit tuzak.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Kök görevinde olduğu halde daha yalın bir şekle, yani gerçek köke doğru sadeleştirilebilen kelime veya kelime parçası. Köken bir veya iki kuruluş eki almış bulunduğuna göre BİRİNCİL ve İKİNCİ (Primaire, secondaire) diye vasıflanır.

KÖKEN = (köken nedir; köken ne demek; köken İngilizcesi) Soy, asıl, ata.

köken = derivasyon [öz Türkçe - eski terim]

köken = menşe [öz Türkçe - eski terim]

köken = orijin [öz Türkçe - eski terim]

köken = orjin [öz Türkçe - eski terim]

köken = suş [öz Türkçe - eski terim]

köken = menşe [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms